برند

تعریف برند (نام و نشان تجاری) براساس دیکشنری آکسفورد، کلمه برند Brand از واژه آلمانی Brandr به معنای نشانه‌ای است که توسط آهن داغ ایجا...

ادامه مطلب